26 let spolehlivý dodavatel oken a dveří volejte

Celoobvodové kování

Bezpečné kování vašich oken je základním prvkem zabezpečení vašeho domu či bytu. Nabízíme vám proto jako standard to co jiní nabídnou pouze za příplatek.

Siegenia – AUBI A300 Safety plus

Německé celoobvodové kování, vyznačující se špičkovým zpracováním, které v základu nabízí několik předností.

Nezávislé zkušební instituty potvrzují mimořádnou kvalitu produktů značky Siegenia – AUBI. Testování, odpovídající pažadavkům RAL je zárukou objektivity zkoušek samotné funkčnosti celoobvodové kování jako i jeho povrchové úpravy. Při této zkoušce odolává vysoce kvalitní systém zinkování a chromatování nejenom požadovaným třem, ale dokonce dvaceti zkouškám korozního testu. Pro zaručení schopnosti konkurence je důležitá také certifikace podle kvalitativních norem DIN ISO 9001 zahrnujících oblasti vývoje, designu, kostrukce, finální produkce a servisu zákazníkům. Celoobvodové kování je vhodný způsob jak zvýšit zabezpečení objektu.

V základu u nás naleznete:

  • ložiskové rolničkové čepy umožňující trvalou lehkost chodu kování
  • bezpečností prvek prvního stupně proti vypáčení křídla
  • pojistku proti chybné manipulaci (dětská pojistka)
  • průvanovou pojistku při výklopení křídla
  • zvědač křídla
  • bezpečností kličku SECUSTIK od renomované firmy HOPPE
  • nucené větrání
Rolničkové kování

Rolničkové čepy

zajímavým bezpečnostním prvkem pro celoobvodové kování jsou patentované 3D-rolničkové čepy AUBI se vyznačují několika přednostmi. Jsou to vyrovnání tolerancí spáry mezi rámem a křídlem vysunutím čepu a boční regulace přítlaku. Rolničky pak umožňují trvalou lehkost chodu kování.

Zámek celoobvodového kování

AUBI 300 safety plus

novým bezpečnostním prvkem pro celoobvodové kování je řada AUNI 300 Safety PLUS! jsme opět dokázali výsostně inovační charakter našich konstrukčních řešení. Podstata našeho řešení bazíruje na využití dvoustupňového uzavíracího systému, který představuje v mnoha směrech revoluci v konstrukci okenního celoobvodové kování. Dalšími přednostmi jsou modulární aplikace a racionální montáž. Tento na trhu unikátní systém vytváří pro výrobce oken optimální předpoklady na získání relevantní trhové výhody.

Zvedač celoobvodového kování

Zvedač křídla

Patentovaný zvedač křídla představuje výrazný pokrok v technice okenního kování. Konstruktéři AUBI jím vyřešili jeden z nejbolavějších problémů: po dlouhodobějším používání muselo být křídlo až doposud při zavírání obvykle nadzvedáváno. Zvedač křídla to dělá automaticky tak, že bez tření nabíhá na opěrnou plochu podpěrného dílu. Zajistí tak dlouhodobou životnost okna a ušetří výrobci drahé dodatečné práce, eventuelně nápravy reklamovaných závad.

Kliky System SECUSTIK

Vhodný doplněk pro celoobvodové kování je Systém Secustik je chráněn ochranou známkou a patentem. Okenní kliky Secustik mají patentovaný blokovací mechanismus jako integrovanou záruku bezpečnosti. Tento mechanismus znemožňuje neoprávněné posunutí okenním kováním zvenku. Spojovací prvek mezi klikou a čtyřhranem přitom působí jako „mechanická dioda“.To sice umožňuje normální ovládání okenní kliky zevnitř, ale blokuje kliku v případě, že se někdo pokusí s okenní klikou manipulovat zvenku pomocí kování.

Tím kliky plní požadavky podle AhS RAL-RG607/13. Při otáčení klikou Secuistik o 180° z uzavřené polohy do výklopné polohy blokovací mechanismus zapadává se slyšitelným cvakáním do speciálních drážek – to je slyšitelné plus pro větší bezpečnost oken.

Zvuk

Takto vzniká typický zvuk klik SecustikPatentovaný blokovací mechanismus okenní kliky Secustik. Při otáčení okenní klikou zapadávají pružně uložené zajišťovací kolíky  přesným cvaknutím do speciálních drážek v pouzdře – tím vzniká typický zvuk Secustik – slyšitelné plus pro bezpečnost. Během otáčivého pohybu jsou zajišťovací kolíky  pomocí spojovacího prvku  unášeny k dalším drážkám, do kterých opět slyšitelně zapadnou.

Bezpečnost

Při pokusu o vloupání jsou zajišťovací kolíky spojovacím prvkem zatlačeny do drážek v pouzdře. V této poloze kolíky účinně brání otočení okenní klikou zvenku. Okenní klika se zablokuje a zmaří pokus o vloupání. Systém Secustik je chráněn ochrannou známkou a patentem.

Letní/Letní/zimní ventilace

Výhody

Umožňuje Vám, abyste sami určovali polohu vyklopení okna podle roční doby a potřeb větrání.
Zmenšené vyklopení křídla v zimní větrací poloze snižuje zatížení vnějším hlukem, snižuje ztrátu energie větráním. Zmenšením úhlu vyklopení se nemůže déšť dostat až na vnitřní ostění. integrovaná přídavná pojistka zabraňuje samovolnému přivření vyklopeného okna, např. průvanem.
Dodatečné vybavení větráním na již zamontovaném okně s kováním je možné bez vynaložení velkých nákladů.

Letní větrání

Křídlo je možné vyklopit do obvyklé výklopné vzdálenosti 160 mm – tím je umožněna dostatečná výměna vzduchu pro příjemné klima v místnosti i při malých rozdílech tlaku. Volitelné nastavení aktivované nebo deaktivované polohy je libovolně možné.

Zimní větrání

Pro zimní polohu větrání je ventilace aktivována jednoduchým způsobem – bez použití nástroje. Malá vzdálenost vyklopení cca 40 mm se nabízí obzvlášť pro podzimní a zimní měsíce a je dostatečná pro velkou výměnu vzduchu při velkých rozdílech tlaku. Díky omezené vzdálenosti vyklopení jsou minimalizovány tepelné ztráty vzduchu a tím i energetické náklady

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...