Stanovisko firmy Proplast

Stanovisko firmy Proplast k provozu s ohledem na platné nařízení vlády ČR.