Problém s rosením oken

Problém s rosením oken

V zimním období se často objevuje nevítaný problém s rosením oken. Tento termofyzikální jev má několik příčin a je nutné zdůraznit, že se nejedná o vadu oken, kterou LZE reklamovat.

Díky nízkým vnějším teplotám se snažíme udržet v místnostech vytvořené teplo a to tak, že nevětráme. A když ano, tak v minimální míře a často neefektivně. Protože nová okna velmi dobře těsní, dochází k nárůstu vzdušné vlhkosti. To je zapříčiněno tím, že teplota vzduchu v místnostech není všude stejná a také různé materiály mají různou povrchovou teplotu (obvodové stěny a hlavně okna v nich a zejména sklo mají vždy nižší povrchovou teplotu než je teplota vzduchu v místnosti, která je určující pro množství vodní páry). Je-li povrchová teplota nižší než teplota rosného bodu při dané vlhkosti – vodní pára se vlivem ochlazení vzduchu na tomto povrchu vysráží.

Pro přiblížení uvádíme příklad s orosením skel v automobilu: usedneme-li v podzimní plískanici do auta, skla uvnitř se orosí a my se tomu ani nepodivujeme, byť je to stejný jev. I způsob odstranění je stejný: snížit obsah vlhkosti (vyvětráním) a zvýšit povrchovou teplotu nad teplotu rosného bodu.

Další často podceňovanou skutečností je, že lidé vytvářejí svým způsobem života celkem velké množství vlhkosti. Jde o činnosti jakými jsou vaření nebo standardní provoz koupelny, ale i s námi bydlící květiny či akvárium s rybičkami. Navíc spousta věcí v místnostech, například záclony, závěsy, koberce, dřevěné prvky v interiéru, ale i stěny místností, do sebe absorbují volnou vlhkost. Pokud vlhkost a teplota dosáhnou v interiéru vyšších hodnot, je pravděpodobnost vzniku kondenzátu velmi vysoká.

Aby se z přednosti izolace plastových oken nestal problém, je třeba dodržovat několik zásad:

 • každé ráno vyvětrat všechny místnosti po dobu cca 5 minut, během dne větrejte v závislosti na množství vlhkosti ve vzduchu – nejlépe 3 – 4x
 • v zimním období větrejte častěji otevřením celého okna
 • nezapomeňte vždy vypnout topení
 • větrání pomocí mikroventilace nebo sklopené „větračky“ v zimních měsících není ekonomické, protože vám vznikají vysoké ztráty energií; tento způsob větrání je naopak vhodný v letním období
 • pokud je to možné, nesušte prádlo v bytě
 • během vaření, praní, sprchování a podobných činnostech je nutné větrat častěji
 • rostliny v bytě jsou zdrojem vlhkosti, proto zde platí všeho s mírou
 • snažte se dodržovat relativní vlhkost na 50%
 • optimální pokojová teplota by neměla klesat pod 21°C
 • interiérové žaluzie omezují pohyb vzduchu podél zasklení, kde může docházet ke kondenzaci, v chladných dnech žaluzie raději vytahujte do horní polohy
 • květiny na parapetu a závěsy mohou taktéž omezit přístup ke sklu
 • při vaření používejte digestoř a zavírejte dveře do dalších místností
 • rovněž dveře do koupelny při koupání nebo sprchování udržujte zavřené

Dodržováním těchto doporučení se s největší pravděpo-dobností vyhnete kondenzaci vodní páry na sklech oken, a zamezíte tak možnému vzniku plísní, které mohou představovat určité riziko pro vaše zdraví. Zkondenzo-vaná voda na skle je spíše estetická záležitost – plastové-mu oknu neuškodí a vodu stačí utřít. Dochází-li však k rosení oken denně, je vysoce pravděpodobné, že se plísně objeví

Jak správně větrat

Správná odpověď zní DOSTATEČNĚ. Optimální větrání by mělo probíhat 3-5 minut několikrát denně a pokud možno více okny zároveň. Za takto krátkou dobu dojde k výměně celého objemu vzduchu, který s sebou bohužel odnese s vlhkostí i teplo v něm obsažené, ale nedojde k prochlazení povrchů stěn a předmětů v bytě, které se pak nemusí znovu dohřívat. V krátké době se vzduch znovu ohřeje a je schopen přijímat další vlhkost – i když přišel zvenčí a třebas i za deště a zdánlivě vlhčí, nežli uvnitř. V ložnicích je třeba tento úkon provést těsně před spaním a ráno při vstávání opět. Tak zajistíte spolu s vytopením alespoň na 21ºC, že se vám nebudou okna ani v zimním období rosit. Nevýhodou tohoto způsobu je tzv. „lidský faktor“. Záleží jedině na vůli obyvatel bytu kdy a kolikrát za den takto vyvětrají.

Je ironickou skutečností, že díky starým nekvalitním oknům byly naše byty (zvláště ty v panelových domech) kvalitně větrány, i když za cenu vysokých nákladů na vytápění. Zároveň byly obecně povazovány a příliš „suché“, což spolu samozřejmě úzce souvisí official site. S výměnou starých dřevěných oken za nová dokonale těsnící plastová okna se mikroklimatické poměry v prostředí bytu výrazně změní. Z hlediska nákladů na vytápění velmi příznivě. Horší je to z hlediska vlhkosti, pachů a odérů produkovaných provozem domácnosti a pobytem lidí.