Nová zelená úsporám Light

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s dalšími státními orgány spouští Novou zelenou úsporám Light. Tento program nabídne okamžitou finanční podporu pro seniory a domácnosti s nižšímy příjmy na rychlé a jednoduché zateplení domů. Peníze dostanou předem a k elektronické žádosti nebude potřeba žádné složité papírování.

Nová zelená úsporám Light nabídne pomoc na snadno realizovatelné úpravy a částečné renovace rodinných domů až do výše 150 tisíc korun. Zateplení, fasády, střechy, stropů, podlah i výměna oken a vchodových dveří přinesou okamžité snížení spotřeby energií na vytápění.

Komu je program určen

Pro vlastníky rodinných domů a trvale obývaných rekreačních objektů

 • žadatel i všichni členové domácnosti pobírají ke dni podání žádosti starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně

nebo

 • žadatel kdykoli v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti o dotaci pobíral příspěvek na bydlení (není nutné, aby jej pobíral po celou dobu)
 • žadatel musí být (spolu)vlastníkem domu a mít v něm trvalý pobyt před 12. 9. 2022

Kolik můžete získat

Podpora až 150 000 Kč na jeden rodinný dům.

 • peníze vyplatíme předem
 • podpora až 100 % realizačních výdajů
 • paušální částky
 • jednoduchý výpočet dotace
Typ opatřeníMěrná jednotkaDotace [Kč]
Výměna oken1 ks výplně12 000 Kč
Výměna vchodových dveří1 ks dveří18 000 Kč
Zateplení fasádyběžný metr6 000 Kč
Zateplení střechykompletní opatření120 000 Kč
Zateplení stropu pod půdoukompletní opatření50 000 Kč
Zateplení podlahy na zemině nebo nad nevytápěným suterénemkompletní opatření60 000 Kč

Kdy můžete žádost o dotaci podat

Program byl vyhlášen 14.11.2022

Spuštění příjmu žádostí: 9. ledna 2023

 • elektronický příjem přes systém AIS SFŽP dostupný z novazelenausporam.cz
 • žádosti přijímáme do 31. 8. 2024, nebo do vyčerpání alokace

Kam se můžete obrátit

Státní fond životního prostředí připravuje rozsáhlou poradenskou síť, aby každý občan, kterého se to týká, dostal informaci o jeho možnostech snížení nákladů za bydlení.

 • propojení stávajících poradenských sítí na všech úrovních a jejich další rozšíření
 • přímé zapojení úřadů práce a sociálních služeb, místních akčních skupin (MAS) a obcí, EKIS
 • víceúrovňové poradenství se širokou škálou témat – dotační podpora, sociální politika i rady pro šetření energií v domácnosti
 • jakmile budou dostupné informace, doplníme kam se obrátit

Jak na to

Jednoduché vyřízení žádosti bez nutnosti dokládání projektu, energetického posouzení a faktur.

 • minimum příloh – základem fotodokumentace, jednoduchý formulář odborného posudku, a konečná zpráva o provedení opatření
 • požadavky pouze na min. tloušťku izolace a typ okna/dveří
 • realizace možná i svépomocí
 • zpětná uznatelnost i pro projekty realizované od 12. 9. 2022
 • na realizaci je 1 rok, lhůtu je možné prodloužit
 • pro elektronické podání žádosti je zapotřebí mít e-identitu občana a bankovní účet
 • kompletní informace na www.novazelenausporam.cz

 

Časté dotazy

V čem bude program oproti jiným dotacím jednodušší?

Vyžaduje jen minimum příloh, nebude potřeba přikládat energetický posudek ani projektovou dokumentaci.
Důležitá bude fotodokumentace, jednoduchý odborný posudek a konečná zpráva o provedených úpravách.

Jak doložím svou nízkopříjmovost?

Pro doložení důchodu vám bude stačit aktuální výměr důchodu. Pokud ho nemůžete dohledat, potvrzení o pobírání důchodu vám vystaví každá pobočka OSSZ na počkání.
K doložení příspěvku na bydlení postačí rozhodnutí o přiznání příspěvku na bydlení v daném období.

Jsem důchodce, dům vlastníme napůl se synem, syn je v produktivním věku, pracuje, ale s námi nebydlí, můžeme žádat?

Ano, v tomto případě stačí doložit čestné prohlášení, že syn bydlí trvale jinde a souhlasí se záměrem.

Mohu žádat o dotaci NZÚ Light, i když už mám opatření realizované (např. vyměněná okna)?

Pokud bylo zateplení realizováno po 12. 9. 2022, tak je možné o dotaci požádat i zpětně.

Kdo mi potvrdí odborný posudek, potřebný k podání žádosti?

Formulář odborného posudku najdete na webových stránkách programu. Po vyplnění vám ho potvrdí buď pověřený člen Místních akčních skupin nebo pracovníci Energetických konzultačních a informačních středisek EKIS.

Práce jsem si prováděl sám, kdo může zpracovat a podepsat závěrečnou zprávu o realizaci projektu?

Řádné provedení opatření musí stvrdit pověřený člen místních akčních skupin.